Làm răng giả

Làm răng giả là giải pháp phục hồi lại răng đã mất hay khi muốn chỉnh sửa lại răng có những khuyết điểm về thẩm mỹ

benhvien_vn_fix-bar-1
benhvien_vn_fix-bar-21
benhvien_vn_fix-bar-3