• Làm răng giả cố định
    • Làm răng giả cố định

    • hiện nay vì nhu cầu ăn nhai và vấn đề thẩm mỹ được đề cao nên hầu như bệnh nhân chọn phương pháp làm răng cố định là chủ yếu.

  • Làm răng giả cho người già
    • Làm răng giả cho người già

    • Làm răng giả cho người già. Có 2 cách làm là răng giả tháo lắp và răng giả cố định, mỗi cách có những phương pháp làm cũng như ưu nhượt điểm khác nhau,