Nhổ răng

Nhổ răng giúp loại bỏ răng sâu, răng hư không thể phục hồi, ngoài ra giúp tạo thuận lợi trong quá trình chỉnh nha niềng răng.

benhvien_vn_fix-bar-1
benhvien_vn_fix-bar-21
benhvien_vn_fix-bar-3